بلبرینگ KG مدل 6808

بلبرینگ KG مدل 6808 / بلبرینگ 6808 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.