بلبرینگ KG مدل 6809ZZ

بلبرینگ KG مدل 6809ZZ / بلبرینگ 6809ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.