بلبرینگ KG مدل 6810

بلبرینگ KG مدل 6810 / بلبرینگ 6810 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.