بلبرینگ KG مدل 6811

بلبرینگ KG مدل 6811 / بلبرینگ 6811 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.