بلبرینگ KG مدل 6811ZZ

بلبرینگ KG مدل 6811ZZ / بلبرینگ 6811ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.