بلبرینگ KG مدل 6812

بلبرینگ KG مدل 6812 / بلبرینگ 6812 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.