بلبرینگ KG مدل 6813

بلبرینگ KG مدل 6813 / بلبرینگ 6813 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.