بلبرینگ KG مدل 6813ZZ

بلبرینگ KG مدل 6813ZZ / بلبرینگ 6813ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.