بلبرینگ KG مدل 6815

بلبرینگ KG مدل 6815 / بلبرینگ 6815 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.