بلبرینگ KG مدل 6816ZZ

بلبرینگ KG مدل 6816ZZ / بلبرینگ 6816ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.