بلبرینگ KG مدل 6817

بلبرینگ KG مدل 6817 / بلبرینگ 6817 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.