بلبرینگ KG مدل 6818

بلبرینگ KG مدل 6818 / بلبرینگ 6818 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.