بلبرینگ KG مدل 6818ZZ

بلبرینگ KG مدل 6818ZZ / بلبرینگ 6818ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.