بلبرینگ KG مدل 6819ZZ

بلبرینگ KG مدل 6819ZZ / بلبرینگ 6819ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.