بلبرینگ KG مدل 6820

بلبرینگ KG مدل 6820 / بلبرینگ 6820 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.