بلبرینگ KG مدل 6821

بلبرینگ KG مدل 6821 / بلبرینگ 6821 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.