بلبرینگ KG مدل 6821ZZ

بلبرینگ KG مدل 6821ZZ / بلبرینگ 6821ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.