بلبرینگ KG مدل 6824

بلبرینگ KG مدل 6824 / بلبرینگ 6824 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.