بلبرینگ KG مدل 6824ZZ

بلبرینگ KG مدل 6824ZZ / بلبرینگ 6824ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.