بلبرینگ KG مدل 6826

بلبرینگ KG مدل 6826 / بلبرینگ 6826 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.