بلبرینگ KG مدل 6826ZZ

بلبرینگ KG مدل 6826ZZ / بلبرینگ 6826ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.