بلبرینگ KG مدل 6828ZZ

بلبرینگ KG مدل 6828ZZ / بلبرینگ 6828ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.