بلبرینگ KG مدل 6832

بلبرینگ KG مدل 6832 / بلبرینگ 6832 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.