بلبرینگ KG مدل 6834-2RS

بلبرینگ KG مدل 6834-2RS / بلبرینگ 6834-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.