بلبرینگ KG مدل 6834

بلبرینگ KG مدل 6834 / بلبرینگ 6834 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.