بلبرینگ KG مدل 6836-2RS

بلبرینگ KG مدل 6836-2RS / بلبرینگ 6836-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.