بلبرینگ KG مدل 6838

بلبرینگ KG مدل 6838 / بلبرینگ 6838 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.