بلبرینگ KG مدل 6838ZZ

بلبرینگ KG مدل 6838ZZ / بلبرینگ 6838ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.