بلبرینگ KG مدل 683ZZ

بلبرینگ KG مدل 683ZZ / بلبرینگ 683ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.