بلبرینگ KG مدل 684

بلبرینگ KG مدل 684 / بلبرینگ 684 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.