بلبرینگ KG مدل 6840

بلبرینگ KG مدل 6840 / بلبرینگ 6840 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.