بلبرینگ KG مدل 6840ZZ

بلبرینگ KG مدل 6840ZZ / بلبرینگ 6840ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.