بلبرینگ KG مدل 6844

بلبرینگ KG مدل 6844 / بلبرینگ 6844 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.