بلبرینگ KG مدل 6844ZZ

بلبرینگ KG مدل 6844ZZ / بلبرینگ 6844ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.