بلبرینگ KG مدل 6848

بلبرینگ KG مدل 6848 / بلبرینگ 6848 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.