بلبرینگ KG مدل 6848ZZ

بلبرینگ KG مدل 6848ZZ / بلبرینگ 6848ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.