بلبرینگ KG مدل 685

بلبرینگ KG مدل 685 / بلبرینگ 685 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.