بلبرینگ KG مدل 6852

بلبرینگ KG مدل 6852 / بلبرینگ 6852 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.