بلبرینگ KG مدل 686

بلبرینگ KG مدل 686 / بلبرینگ 686 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.