بلبرینگ KG مدل 6864

بلبرینگ KG مدل 6864 / بلبرینگ 6864 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.