بلبرینگ KG مدل 6868ZZ

بلبرینگ KG مدل 6868ZZ / بلبرینگ 6868ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.