بلبرینگ KG مدل 687

بلبرینگ KG مدل 687 / بلبرینگ 687 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.