بلبرینگ KG مدل 6872

بلبرینگ KG مدل 6872 / بلبرینگ 6872 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.