بلبرینگ KG مدل 6876

بلبرینگ KG مدل 6876 / بلبرینگ 6876 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.