بلبرینگ KG مدل 688

بلبرینگ KG مدل 688 / بلبرینگ 688 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.