بلبرینگ KG مدل 6880

بلبرینگ KG مدل 6880 / بلبرینگ 6880 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.