بلبرینگ KG مدل 6900

بلبرینگ KG مدل 6900 / بلبرینگ 6900 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.