بلبرینگ KG مدل 6905-2RS

بلبرینگ KG مدل 6905-2RS / بلبرینگ 6905-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.