بلبرینگ KG مدل 6905

بلبرینگ KG مدل 6905 / بلبرینگ 6905 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.