بلبرینگ KG مدل 6906

بلبرینگ KG مدل 6906 / بلبرینگ 6906 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6900 می باشد.